Δελτίο τύπου για το Εθνικό Κτηματολόγιο

Δελτίο τύπου για το Εθνικό Κτηματολόγιο

Δείτε εδώ το δελτίο τύπου από την ανάδοχο εταιρεία.