Παράταση υποβολής δήλωσης για τον καθαρισμό οικοπέδων για την αντιπυρική περίοδο 1η Μαϊου έως 31η Οκτωβρίου 2024

Παράταση υποβολής δήλωσης για τον καθαρισμό οικοπέδων για την αντιπυρική περίοδο 1η Μαϊου έως 31η Οκτωβρίου 2024

05_29