738/2021 «Απευθείας μίσθωση ισογείου καταστήματος, ιδιοκτησίας του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης “Κληροδοτήματος Θεοδώρου & Αικατερίνης Τσιντώση” επί της οδού Εθν. Αντίστασης 84 στην Πρέβεζα»

738/2021 «Απευθείας μίσθωση ισογείου καταστήματος, ιδιοκτησίας του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης “Κληροδοτήματος Θεοδώρου & Αικατερίνης Τσιντώση” επί της οδού Εθν. Αντίστασης 84 στην Πρέβεζα»

738