Κατάταξη σε Μ.Κ. του με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλου του Δήμου Πρέβεζας κ. Μερκούρη Παναγιώτη του Σωκράτη, κατηγορίας/ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/201529/2018 –

Κατάταξη σε Μ.Κ. του με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλου του Δήμου Πρέβεζας κ. Μερκούρη Παναγιώτη του Σωκράτη, κατηγορίας/ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/201529/2018 –

29