103/2018 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Μπλοκ οχημάτων γραφείου κίνησης 2018 «

103/2018 – ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕΡΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Μπλοκ οχημάτων γραφείου κίνησης 2018 «

103