107/2018 – Παραχώρηση Πολιτιστικού Κέντρου «ΟΑΣΗ» για διοργάνωση Προβολής Ταινίας 3D.

107/2018 – Παραχώρηση Πολιτιστικού Κέντρου «ΟΑΣΗ» για διοργάνωση Προβολής Ταινίας 3D.

107