108/2018 – Περικοπή αποδοχών υπαλλήλων ΙΔΟΧ του Δήμου Πρέβεζας λόγω συμμετοχής σε απεργίες

108/2018 – Περικοπή αποδοχών υπαλλήλων ΙΔΟΧ του Δήμου Πρέβεζας λόγω συμμετοχής σε απεργίες

108