109/2018 – Ορισμός Υπαλλήλου ως Ταμία για το Σύνδεσμο Ύδρευσης και Αποχέτευσης των Δήμων Πρέβεζας και Φιλιππιάδας

109/2018 – Ορισμός Υπαλλήλου ως Ταμία για το Σύνδεσμο Ύδρευσης και Αποχέτευσης των Δήμων Πρέβεζας και Φιλιππιάδας

109