126/2018 – Κατάταξη σε Μ.Κ. του υπαλλήλου με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κ. Φούντογλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Οικονομικού- Λογιστικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015

126/2018 – Κατάταξη σε Μ.Κ. του υπαλλήλου με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κ. Φούντογλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Οικονομικού- Λογιστικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015

126