128/2018 – Απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας περί «Απευθείας ανάθεσης προμηθειών για την πραγματοποίηση εκδήλωσης «Εαρινής γιορτής των τεχνών» του Δήμου Πρέβεζας σε συνεργασία με τοπικούς δημιουργούς – καλλιτέχνες , δαπάνης και διάθεση πίστωσης»

128/2018 – Απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας περί «Απευθείας ανάθεσης προμηθειών για την πραγματοποίηση εκδήλωσης «Εαρινής γιορτής των τεχνών» του Δήμου Πρέβεζας σε συνεργασία με τοπικούς δημιουργούς – καλλιτέχνες , δαπάνης και διάθεση πίστωσης»

128