151/2018 – Διάθεση πολιτιστικού χώρου Δήμου Πρέβεζας «Θεοφάνειος αίθουσα τέχνης»

151/2018 – Διάθεση πολιτιστικού χώρου Δήμου Πρέβεζας «Θεοφάνειος αίθουσα τέχνης»

151