154/2018 – Απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας περί «Απευθείας ανάθεση προμηθειών για πραγματοποίηση της παιδικής πασχαλινής εκδήλωσης «

154/2018 – Απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας περί «Απευθείας ανάθεση προμηθειών για πραγματοποίηση της παιδικής πασχαλινής εκδήλωσης «

154