166/2018 – Αναστολή απασχόλησης ωφελούμενων στα πλαίσια του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα χαρακτήρα του ΟΑΕΔ (Δημόσια Πρόσκληση Νο 1/2017)

166/2018 – Αναστολή απασχόλησης ωφελούμενων στα πλαίσια του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα χαρακτήρα του ΟΑΕΔ (Δημόσια Πρόσκληση Νο 1/2017)

166