183/2018 – Απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας περί απευθείας ανάθεσης προμηθειών για την πραγματοποίηση Τέλεσης Μνημοσύνου υπέρ των Εκτελεσθέντων από τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής είκοσι οκτώ (28) κατοίκων στην Κρυοπηγή»

183/2018 – Απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας περί απευθείας ανάθεσης προμηθειών για την πραγματοποίηση Τέλεσης Μνημοσύνου υπέρ των Εκτελεσθέντων από τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής είκοσι οκτώ (28) κατοίκων στην Κρυοπηγή»

183