184/2018 – Απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας περί «Απευθείας ανάθεση καλλιτεχνικών υπηρεσιών στη Δ.Ε. Λούρου»

184/2018 – Απόφαση Δημάρχου Πρέβεζας περί «Απευθείας ανάθεση καλλιτεχνικών υπηρεσιών στη Δ.Ε. Λούρου»

184