204/2018 – Ορισμός χρηστών για την αναζήτηση αντιγράφων ποινικών μητρώων στον Δήμο Πρέβεζας με τις διατάξεις του Ν.4325/2015

204/2018 – Ορισμός χρηστών για την αναζήτηση αντιγράφων ποινικών μητρώων στον Δήμο Πρέβεζας με τις διατάξεις του Ν.4325/2015

204