22/2018 – Ορισμός Δικαστικών Επιμελητών για τη διενέργεια επιδόσεων του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2018

22/2018 – Ορισμός Δικαστικών Επιμελητών για τη διενέργεια επιδόσεων του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2018

22