229/2018 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών για τη συμμετοχή του Δήμου στη δράση «Ενώνουμε τις δυνάμεις μας σε όλη την Ελλάδα για να καθαρίσουμε ολόκληρη τη χώρα , LET’S DO IT GRECCE”

229/2018 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών για τη συμμετοχή του Δήμου στη δράση «Ενώνουμε τις δυνάμεις μας σε όλη την Ελλάδα για να καθαρίσουμε ολόκληρη τη χώρα , LET’S DO IT GRECCE”

229