237/2018 – Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας για την εκτύπωση προσκλήσεων και αφισών για τις ανάγκες προβολής της πολιτιστικής εκδήλωσης για την παρουσίαση του πεζογραφικού έργου του πεζογράφου Στέφανου Σταμάτη με τίτλο «Στέφανος Σταμάτης: Ο πρεβεζάνος πεζογράφος, δέκα χρόνια από το θάνατό του»

237/2018 – Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας για την εκτύπωση προσκλήσεων και αφισών για τις ανάγκες προβολής της πολιτιστικής εκδήλωσης για την παρουσίαση του πεζογραφικού έργου του πεζογράφου Στέφανου Σταμάτη με τίτλο «Στέφανος Σταμάτης: Ο πρεβεζάνος πεζογράφος, δέκα χρόνια από το θάνατό του»

237