260/2018 – Έγκριση της προμήθειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια καθαριστικού υγρού για τους κάδους απορριμμάτων»

260/2018 – Έγκριση της προμήθειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια καθαριστικού υγρού για τους κάδους απορριμμάτων»

260