267/2018 – Διάθεση της αίθουσας του Πολιτιστικού Κέντρου (ΟΑΣΗ) του Δήμου Πρέβεζας

267/2018 – Διάθεση της αίθουσας του Πολιτιστικού Κέντρου (ΟΑΣΗ) του Δήμου Πρέβεζας

267