273/2018 – ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ

273/2018 – ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ

273