276/2018 – Διάθεση της «ΘΕΟΦΑΝΕΙΟΥ Αίθουσας Τέχνης » του Δήμου Πρέβεζας

276/2018 – Διάθεση της «ΘΕΟΦΑΝΕΙΟΥ Αίθουσας Τέχνης » του Δήμου Πρέβεζας

276