28/2018 – Κατάταξη σε Μ.Κ. του με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλου του Δήμου Πρέβεζας κ.Ζώνιου Κωνσταντίνου του Σταύρου, κατηγορίας/ειδικότητας ΔΕ Μηχανοτεχνιτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015

28/2018 – Κατάταξη σε Μ.Κ. του με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλου του Δήμου Πρέβεζας κ.Ζώνιου Κωνσταντίνου του Σταύρου, κατηγορίας/ειδικότητας ΔΕ Μηχανοτεχνιτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015

28