336/2018 – Αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 της μόνιμης υπαλλήλου κ. Μάρκου Μαρίας του Βασιλείου, κατηγορίας/κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας

336/2018 – Αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 της μόνιμης υπαλλήλου κ. Μάρκου Μαρίας του Βασιλείου, κατηγορίας/κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας

336