341/2018 – Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας για την εκτύπωση προγραμμάτων & αφισών για τις ανάγκες της Καλοκαιρινής Εκστρατείας Ανάγνωσης & Δημιουργικότητας 2018

341/2018 – Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας για την εκτύπωση προγραμμάτων & αφισών για τις ανάγκες της Καλοκαιρινής Εκστρατείας Ανάγνωσης & Δημιουργικότητας 2018

341