342/2018 – Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Καλοκαιρινής Εκστρατείας Ανάγνωσης & Δημιουργικότητας 2018

342/2018 – Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Καλοκαιρινής Εκστρατείας Ανάγνωσης & Δημιουργικότητας 2018

342