34/2018 – Παραχώρηση ΘΕΟΦΑΝΕΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ του Δήμου Πρέβεζας για διοργάνωση Θεατρικής Παράστασης.

34/2018 – Παραχώρηση ΘΕΟΦΑΝΕΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ του Δήμου Πρέβεζας για διοργάνωση Θεατρικής Παράστασης.

34