343/2018 – Απευθείας ανάθεση της προμήθειας 20 βιβλίων-λευκωμάτων του συμπολίτη μας συγγραφέα Πάνου Μουρεζίνη με τίτλο «Νοσταλγίες σε ασπρόμαυρο φόντο» για τις ανάγκες δημοσίων σχέσεων του Δήμου και τον εμπλουτισμό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης

343/2018 – Απευθείας ανάθεση της προμήθειας 20 βιβλίων-λευκωμάτων του συμπολίτη μας συγγραφέα Πάνου Μουρεζίνη με τίτλο «Νοσταλγίες σε ασπρόμαυρο φόντο» για τις ανάγκες δημοσίων σχέσεων του Δήμου και τον εμπλουτισμό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης

343