344/2018 – Απευθείας ανάθεση της προμήθειας για την παροχή δείπνου στους ομιλητές- συντελεστές της πολιτιστικής εκδήλωσης που διοργανώνει ο Δήμος Πρέβεζας σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις, για τα ενενηντάχρονα από την αυτοκτονία του ποιητή Κώστα Καρυωτάκη και την παρουσίαση του βιβλίου του πρεβεζάνου συγγραφέα Στέλιου Μαφρέδα με τίτλο «Η Πρέβεζα στη νεοελληνική ποίηση»

344/2018 – Απευθείας ανάθεση της προμήθειας για την παροχή δείπνου στους ομιλητές- συντελεστές της πολιτιστικής εκδήλωσης που διοργανώνει ο Δήμος Πρέβεζας σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις, για τα ενενηντάχρονα από την αυτοκτονία του ποιητή Κώστα Καρυωτάκη και την παρουσίαση του βιβλίου του πρεβεζάνου συγγραφέα Στέλιου Μαφρέδα με τίτλο «Η Πρέβεζα στη νεοελληνική ποίηση»

344