345/2018 – Παράταση εκμίσθωσης δικ/τος εκμ/σης περιπτέρου

345/2018 – Παράταση εκμίσθωσης δικ/τος εκμ/σης περιπτέρου

345