348/2018 – Διάθεση της «ΘΕΟΦΑΝΕΙΟΥ Αίθουσας Τέχνης » του Δήμου Πρέβεζας για πραγματοποίηση εκδήλωσης

348/2018 – Διάθεση της «ΘΕΟΦΑΝΕΙΟΥ Αίθουσας Τέχνης » του Δήμου Πρέβεζας για πραγματοποίηση εκδήλωσης

348