35/2018 – Παραχώρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων ( Γηπέδων Ποδοσφαίρου Δ.Α.Κ )

35/2018 – Παραχώρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων ( Γηπέδων Ποδοσφαίρου Δ.Α.Κ )

35