353/2018 – Απευθείας ανάθεση της εκτύπωσης αφισών για τις ανάγκες της πολιτιστικής εκδήλωσης που διοργανώνει ο Δήμος Πρέβεζας και το Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις για την παρουσίαση του βιβλίου του πρεβεζάνου συγγραφέα Στέλιου Μαφρέδα «Η Πρέβεζα στη νεοελληνική ποίηση»

353/2018 – Απευθείας ανάθεση της εκτύπωσης αφισών για τις ανάγκες της πολιτιστικής εκδήλωσης που διοργανώνει ο Δήμος Πρέβεζας και το Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις για την παρουσίαση του βιβλίου του πρεβεζάνου συγγραφέα Στέλιου Μαφρέδα «Η Πρέβεζα στη νεοελληνική ποίηση»

353