354/2018 – Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας για την εκτύπωση αναμνηστικής πλακέτας για τις ανάγκες της πολιτιστικής εκδήλωσης που διοργανώνει ο Δήμος Πρέβεζας και το Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις για τα ενενηντάχρονα από το θάνατο του ποιητή Κώστα Καρυωτάκη και την παρουσίαση του βιβλίου του πρεβεζάνου συγγραφέα Στέλιου Μαφρέδα «Η Πρέβεζα στη νεοελληνική ποίηση»

354/2018 – Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας για την εκτύπωση αναμνηστικής πλακέτας για τις ανάγκες της πολιτιστικής εκδήλωσης που διοργανώνει ο Δήμος Πρέβεζας και το Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις για τα ενενηντάχρονα από το θάνατο του ποιητή Κώστα Καρυωτάκη και την παρουσίαση του βιβλίου του πρεβεζάνου συγγραφέα Στέλιου Μαφρέδα «Η Πρέβεζα στη νεοελληνική ποίηση»

354