355/2018 – Ενοικίαση παραδοσιακών στολών και προμήθεια νερών για την πραγματοποίηση της ετήσιας εκδήλωσης Χορευτικών Τμημάτων Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Πρέβεζας

355/2018 – Ενοικίαση παραδοσιακών στολών και προμήθεια νερών για την πραγματοποίηση της ετήσιας εκδήλωσης Χορευτικών Τμημάτων Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Πρέβεζας

355