358/2018 – Ανάθεση Καθηκόντων Ληξιάρχου Δημοτικής Ενότητας Λούρου

358/2018 – Ανάθεση Καθηκόντων Ληξιάρχου Δημοτικής Ενότητας Λούρου

358