366/2018 – Διάθεση της Αίθουσας της Πινακοθήκης «Γιάννης Μόραλης» (πρώην οικεία Αθανασιάδη) του Δήμου Πρέβεζας για διεξαγωγή Φεστιβάλ Φωτογραφίας και Βίντεο

366/2018 – Διάθεση της Αίθουσας της Πινακοθήκης «Γιάννης Μόραλης» (πρώην οικεία Αθανασιάδη) του Δήμου Πρέβεζας για διεξαγωγή Φεστιβάλ Φωτογραφίας και Βίντεο

366