372/2018 – Διάθεση της αίθουσας του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Πρέβεζας (πρώην ΟΑΣΗ)

372/2018 – Διάθεση της αίθουσας του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Πρέβεζας (πρώην ΟΑΣΗ)

372