378/2018 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και υπηρεσίας για τη συνδιοργάνωση του 3ου Φεστιβάλ Φωτογραφίας και βίντεο με την ΕΦΕ και την υποστήριξη του παραρτήματος Πρέβεζας

378/2018 – Απευθείας ανάθεσης προμήθειας και υπηρεσίας για τη συνδιοργάνωση του 3ου Φεστιβάλ Φωτογραφίας και βίντεο με την ΕΦΕ και την υποστήριξη του παραρτήματος Πρέβεζας

378