388/2018 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας πλυντηρίου πιάτων και πλυντηρίου ρούχων του 1ου Παιδικού Σταθμού του Δήμου

388/2018 – Απευθείας ανάθεση προμήθειας πλυντηρίου πιάτων και πλυντηρίου ρούχων του 1ου Παιδικού Σταθμού του Δήμου

388