390/2018 – Ορισμός Υπαλλήλου ως Ταμεία για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας

390/2018 – Ορισμός Υπαλλήλου ως Ταμεία για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας

390