401/2018 – Διάθεση της αίθουσας του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Πρέβεζας (πρώην ΟΑΣΗ) καθώς και του αίθουσας του Ναυτικού Μουσείου

401/2018 – Διάθεση της αίθουσας του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Πρέβεζας (πρώην ΟΑΣΗ) καθώς και του αίθουσας του Ναυτικού Μουσείου

401