412/2018 – Αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 της μόνιμης υπαλλήλου κ. Τσόλη Βασιλικής του Ιωάννη, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Διοικητικού

412/2018 – Αναγνώριση προϋπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4354/2015 της μόνιμης υπαλλήλου κ. Τσόλη Βασιλικής του Ιωάννη, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Διοικητικού

412