415/2018 – Χορήγηση άδειας λειτουργίας αθλητικής Εγκατάστασης του beach volley στην περιοχή της Κυανής Ακτής

415/2018 – Χορήγηση άδειας λειτουργίας αθλητικής Εγκατάστασης του beach volley στην περιοχή της Κυανής Ακτής

415