416/2018 – Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Ασφάλιση 2 νέων απορριμματοφόρων έως 30.09.2018»

416/2018 – Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Ασφάλιση 2 νέων απορριμματοφόρων έως 30.09.2018»

416