417/2018 – Παράταση Συμβάσεων εποχιακού προσωπικού για την λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Πρέβεζας

417/2018 – Παράταση Συμβάσεων εποχιακού προσωπικού για την λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Πρέβεζας

417