422/2018 – Διάθεση Γηπέδων Μπάσκετ του Δημοτικό Κολυμβητήριο Πρέβεζας στη Σ.Κ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

422/2018 – Διάθεση Γηπέδων Μπάσκετ του Δημοτικό Κολυμβητήριο Πρέβεζας στη Σ.Κ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

422