423/2018 – Διάθεση Κολυμβητικής Δεξαμενής ( Μικρή – Μεγάλη Πισίνα ) του Δημοτικό Κολυμβητήριο Πρέβεζας στον Ν.Α.Ο. Πρέβεζας

423/2018 – Διάθεση Κολυμβητικής Δεξαμενής ( Μικρή – Μεγάλη Πισίνα ) του Δημοτικό Κολυμβητήριο Πρέβεζας στον Ν.Α.Ο. Πρέβεζας

423