442/2018 – Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών αρτοποιείου και ζαχαροπλαστείου Δ.Ε. Λούρου 2018-2019

442/2018 – Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών αρτοποιείου και ζαχαροπλαστείου Δ.Ε. Λούρου 2018-2019

442